در دوران حروفچینی با فلز داغ، لوگوتایپ، مجموعه ای از فونت‌ها و کاراکترها بود. در دوران کنونی که عصر ارتباطات است، لوگوی یک شرکت، اغلب مترادف با مرغوبیت یا برند شرکت است.logo