برای هر کمپانی سعی در معرفی و ارائه محصولات در قالب نسخه‌های پوسترهای چاپی به شیوه تاثیرگذار کاری چالش برانگیز و مشکل است. یک تبلیغ چاپی خنده دار با یک ایده ای خنده دار آغاز می‌شود، اما باید به این ایده هنرمندانه روح بخشید و آن را به یک جلوه بصری زیبا و پوستری کاربردی تبدیل کرد.