برای اینکه پوستر تبلیغاتی تاثیرگذارتر شود باید در آن از متن‌های جذاب در آن استفاده کرد، مثلا فلان هنرمند از اینجا دیدن کرده است و یا فلان بازیگر در اینجا غذا خورده است. در این صورت مردم یکدیگر را خبر می‌کنند تا به فروشگاه شما بیایند