سمپلینگ

سمپلینگ چیست؟

……………………….

واژه sampling که در لغت به معنای نمونه گیری و یا مزه کردن است ، در حرفه ما با کاروان‌های تبلیغاتی، ارائه اشناتیون‌های رایگان از محصول ، لباس‌ها و آدمک‌های تبلیغاتی و بکار بردن تکنیک‌های جدید تبلیغاتی جهت فرهنگ سازی برای ترویج استفاده عموم مردم از محصول

مورد نظر و افزایش محبوبیت یک برند ، در جهت بهره برداری طولانی مدت در آینده ای پیش بینی شده، همراه است.
به عبارتی ساده تر زمانی که محصول جدید و نا آشنایی به بازار عرضه می‌شود و یا مورد استقبال مردم قرار نمی‌گیرد با ارائه نمونه‌های کوچکتر از این محصول بصورت رایگان و آشنا کردن مردم با مزایای آن محصول ، آنها را برای خرید تشویق کرده و یا حتی هُل می‌دهیم .

تبلیغات با استفاده از روش ارتباط مستقیم که امروز به شکلی بسیار وسیع و مداوم توسط شرکت‌ها و تولیدکننده‌های جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد, به عنوان راه حلی کوتاه، مستقیم و بسیار تاثیر گذار شناخته شده است. این فرآیندها را عموماً با نام کلی سمپلینگ می‌شناسند.

مزایای سمپلینگ:
………………………..
فرهنگ سازی استفاده درست از محصول
بومی‌شدن ارتباط بین مصرف کننده و تولید کننده
عدم نیاز به هزینه اولیه از طرف مصرف کننده جهت تست محصول یا تجربه کاربری آن
معرفی محصول در مطلوب ترین حالت (برقراری ارتباط بین 2 انسان)
عدم وجود فاصله زمانی از معرفی تا استفاده
تاثیر آنی و قوی جهت خرید کالا
امکان پاسخگویی سریع و بلافاصله به سوالات اولیه مصرف کننده
آفرینش اولین و پایدارترین تاثیر در ذهن مصرف کننده
امکان کنترل و چک بازخورد و اطلاعات داده شده به مصرف کننده بصورت مستقیم توسط سمپلر آموزش دیده
امکان اصلاح شیوه استفاده نادرست محصول و بازگرداندن مشتریان از دست رفته

مقاله: سمپلینگ، ابزاری كارآمد درخدمت تبلیغات
………………………………………………………………………..
آرمان احمدی زاد- كارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ( بازاریابی)،‌ دانشجوی مقطع دكتری مدیریت سیستم‌ها – دانشكده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی و مسئول واحد تحقیقات بازار شركت سن ایچ

چكیده

تبلیغات به عنوان یكی از مهمترین ابزارهای آمیخته بازاریابی می‌تواند نقش بسیارمهمی‌را در سیاستها و استراتژی‌های بازاریابی شركت ازقبیل ارتباط با مشتریان ،‌ معرفی محصولات جدید ،‌ اصلاح و تغییر ذهنیت مشتریان و مصرف كنندگان نسبت به شركت و نام ونشان تجاری آن ایفا می‌كند. این مقاله به تشریح سمپلینگ به عنوان یكی از ابزارهای اثربخش تبلیغات دربازاریابی مورد بررسی و تحلیل قرارخواهد داد وسپس به ارائه گامهای پیاده سازی واجرای سمپلینگ و مزایای این ابزار تبلیغاتی می‌پردازد.

واژگان كلیدی: بازاریابی ،‌تبلیغات ،‌ سمپلینگ

مقدمه

اشباع بازارها، تشدید رقابت، تغییر درسلیقه‌ها و نیازهای مشتریان،‌ شركت‌های ایرانی را با چالش‌های متعددی درفعالیت‌های بازرگانی و صنعتی مواجه كرده است . دراین شركت‌هایی كه بتوانند از ابزاروامكانات دردسترس خود همانند طراحی و توسعه كالاهای جدید ،‌تجدید ساختار كانال توزیع ، ارائه محصولات با كیفیت بالا و قیمت مناسب و همچنین تبلیغات مؤثر ب درستی استفاده كنند می‌توانند براین چالشها فائق آمده وبقای مداوم خود را تضمین كنند. تبلیغات یكی ازعناصر اصلی استراتژی بازاریابی یك شركت محسوب می‌شود و فعالیت‌های مرتبط با ترفیع نقش كلیدی دربرقراری ارتباط بین بازار هدف واستراتژی اتخاذ شده ایفاد می‌كنند . به همین دلیل ،‌ برنامه‌های تبلیغاتی سازمان باید به گونه ای طراحی شوند كه استراتژی رقابتی كلی سازمان را مورد حمایت قرار دهند. ترفیع واژه ای است كه درطول زمان معانی گوناگونی به خود گرفته است، ریشه این كلمه درزبان لاتین به معنای حركت به سمت جلو بوده ( oxford university,2007) ، اما كاتلر پدرعلم بازاریابی ترفیع را بدین گونه تعریف كرده است: ترفیع تركیب معینی از تبلیغات غیرشخصی ،‌تبلیغات پیشبرد فروش، روابط عمومی‌و فروشندگی شخصی است و این تركیبی است كه شركت برای نیل به اهداف بازاریابی خود ازآن استفاده می‌كند ( kotler:1996) تبلیغات جنبه وظیفه ای ارتباط دربازاریابی را به عهده دارد ،‌ حال آنكه ارتباط چیزی ، بیش از ارائه اطلاعات است. ارتباط زمانی محسوب می‌شود كه افراد ، پیام ارسالی را به خوبی درك كنند و پاسخی مناسب ابراز دارند.

بدنه اصلی و بزرگتر بحث، بازاریابی است كه چهار مقوله اصلی كالا یا خدمات ، روشهای قیمت گذاری و روشهای تبلیغات و اطلاع رسانی را مورد بررسی قرارمی‌دهد( روستا و همكاران : 1348) و هدف ازآن تولید كالا یا عرضه خدمتی است كه قیمت و كیفیت و مشخصات آن مناسب و مورد قبول مشتریان احتمالی بوده و نیازهای آشكار و پنهان آنان را برآورده ساخته و برای بنگاه اقتصادی نیز رضایت مشتری، شهرت، سود و فروش بیشتر را به ارمغان آورد. بنابراین اگر درریشه یابی مشكل یا مسئله یك بنگاه اقتصادی،‌ مشخص شود كه علل نابسامانی‌ها واشكالات موجود درسیستم ، فقط درنحوه قیمت گذاری یا توزیع یا كیفیت نازل و نامطلوب كالاست، فعالیت تبلیغاتی نه تنها حلال مشكل نخواهد بود بلكه باعث افزایش هزینه‌ها و گم كردن كلیه مشكلات نیز خواهد شد. اما درصورتی كه نارسایی‌ها و اشكالات دخیل دروضعیت ، ریشه درچگونگی وكم و كیف فعالیت‌های تبلیغاتی و اطلاع رسانی و روابط عمومی‌داشته باشد، برنامه ریزی‌های تبلیغاتی می‌تواند مشكل گشا باشد.

سمپلینگ

تبلیغات كارآمد و علمی‌مهمترین فاكتور موفقیت هربنگاه اقتصادی درمقابله با رقباست. تبلیغات با استفاده ازروش ارتباط مستقیم كه امروز به شكلی بسیار وسیع و مداوم توسط شركت‌ها و تولید كننده‌های جهانی مورد استفاده قرارمی‌گیرد، به عنوان راه حلی كوناه، مستقیم و بسیارتأثیرگذار شناخته شده است. این فرآیندها را عموماٌ با نام كلی سمپلینگ می‌شناسند. واژه سمپلینگ كه درلغت به معنای نمونه گیری ویا مزه كردن است (oxford university,2007) ، دربازاریابی، ارائه نمونه محصول است ویكی از تكنیك‌های جدید تبلیغاتی جهت فرهنگ سازی برای ترویج استفاده عموم مردم ازمحصول مورد نظر و افزایش محبوبیت یك نام و نشان تجاری، درجهت بهره برداری طولانی مدت درآینده ای پیش بینی شده، همراه است وبه عبارتی ساده تر زمانی كه محصول جدید و ناآشنایی به بازارعرضه می‌شود ویا مورد استقبال مردم قرار نمی‌گیرد با ارائه نمونه‌های كوچكتر ازاین محصول بصورت رایگان و آشنا كردن مردم با مزایای آن محصول، آنها برای خرید تشویق كرده ایم. كاتلر این ابزار بازاریابی را بدین گونه تعریف كرده است: نمونه كالا نمونه‌های ازكالا هستند كه درحد مصرف آزمایشی دراختیار مصرف كنندگان قرارمی‌گیرند(kotler:1996).

سمپلینگ دردهه گذشته یكی ازكارآمد ترین رسانه‌های تبلیغاتی دركشورهای صنعتی بوده وبه عنوان رسانه تبلیغاتی پویا و زنده عامل ایجاد حلقه‌های ارتباطی بین تولید كننده و مصرف كننده می‌باشد. دراین طرح با سازماندهی تیم سمپلینگ متشكل از نیروهای جوان، فعال، پرانرژی و آموزش دیده ازیك سو و شناخت بازارمصرف و مشتری بالقوه محصول ازسوی دیگر با ارائه اطلاعات مفید ومشخصات محصول و توزیع نمونه رایگان محصول اقدام به ایجاد حلقه‌های ارتباطی مورد نظر می‌نماید promotion,2008)).

منبع:www.vivannews.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *