برخـی از خدمات واحد ایده پردازی و مشاوره عبارتنـد از :

  • تعیین ایده پردازی و مشاوره اصلی ارتباطی
  • انتخاب شعار،سناریو نویسی
  • خلق لوگو و نام برند،تعریف کاراکتر
  • طرح کمپین
  • تعیین اهداف بازاریابی و تبلیغاتی
  • تحقیقات بازار و تحلیل داده‌ها
  • کشف قیمت و تنظیم استراتژی قیمت‌گذاری
  • تحلیل و آسیب‌شناسی شبکه توزیع و شناسایی فرصت‌ها

ایده‌هاي بدیع و خلاقانه، قلب یک برنامۀ ارتباطی و تبلیغاتی

01

ایده پردازی و مشاوره ،کمپین تبلیغاتی، برنامه تبلیغاتی است که بر اساس شناخت دقیق محصول و بازار، رفتار مصرف کننده، روان شناسی مخاطب و در قالب برنامه ای دقیق و زمانبدی شده طراحی و اجرا گردد. برای دستیابی به این مهم، از ابزار قدرتمند تحقیقات بازار استفاده می‌شود. تحقیقات بازار، شرکت را از وضعیت رقبا، روندهای آتی بازار و رفتار مصرف‌کننده آگاه نموده و تصمیم‌گیری درست و اثربخش را مقدور می‌سازد.