یک کارت ویزیت خوب 3

به نام خداوند جان و خرد
یک کارت ویزیت خوب  3‏
در ادامه مقاله شماره 1 و 2‏
‏16 باید برای طراحی یک کارت ویزیت خوب استفاده از از نوشته‌هایی است که برای مخاطبین قادر فهم باشد ‏
‏17 از کارت ویزیت‌هایی که اطلاعات قدیمی‌دراند استفاده نکنید چون باعث می‌شود ادامه مطلب …

یک کارت ویزیت خوب 2

به نام خداوند روزی دهنده
یک کارت ویزیت خوب  2‏
در ادامه مقاله شماره 1‏
‏6 از عکس و تصویری به کار ببرید در طراحی کارت که نمایانگر کار، محصول و کمپانی شما باشد
‏7 تلاش کنید کارت ویزیت شما یک بازوی جذابیت و ادامه مطلب …