مطالب توسط مدیریت

یک کارت ویزیت خوب 3

به نام خداوند جان و خرد یک کارت ویزیت خوب  3‏ در ادامه مقاله شماره 1 و 2‏ ‏16 باید برای طراحی یک کارت ویزیت خوب استفاده از از نوشته‌هایی است که برای مخاطبین قادر فهم باشد ‏ ‏17 از کارت ویزیت‌هایی که اطلاعات قدیمی‌دراند استفاده نکنید چون باعث می‌شود

یک کارت ویزیت خوب 2

به نام خداوند روزی دهنده یک کارت ویزیت خوب  2‏ در ادامه مقاله شماره 1‏ ‏6 از عکس و تصویری به کار ببرید در طراحی کارت که نمایانگر کار، محصول و کمپانی شما باشد ‏7 تلاش کنید کارت ویزیت شما یک بازوی جذابیت و

یک کارت ویزیت خوب 1

به نام خداوند با محبت یک کارت ویزیت خوب 1‏ هر فرد باید به این نکته‌ها توجه داشته باشد و آنها را به خاطر بسپارد برای رسیدن به یک طراحی عالی و داشتن یک کارت ‏ویزیت خوب که بتواند با این کارت ویزیت حس خوب و مطلوبی را به مخاطب انتقال داده و بتواند در […]

گرافیک محیطی

مقصود از تمام طرح‌های گرافیکی برای محیط داخلی و خارجی، ایجاد فضایی برای زندگی پر نشاط و سالم و قانع کننده است. گرافیک محیطی را می‌توان به دو گونه گرافیک محیطی دو بعدی (مسطح) و سه بعدی (حجمی) تقسیم کرد.

پنج گام پایه برای جذب مشتری در صنعت چاپ

پنج گام پایه برای جذب مشتری در صنعت چاپ برای به دست آوردن مشتریان بیشتر در صنعت چاپ نیاز به روش‌ها واصولی داریم. ما باید بتوانیم از ایده‌ها و روش‌های جدید جذب مشتری استفاده کنیم و بازار مشتریان را به سمت خود سوق دهیم.

فناوری EBوUV درصنعت بسته بندی

کاربرد فن آوری‌های UV و EB در چاپ بسته بندی در این جهان در حال تغییر باید با توجه به به تغیراتی که هرروزه اتفاق می‌افتد و تکنولوژی‌های جدیدی که به وجود می‌آید صنعت چاپ و بسته بندی هم باید متناسب با جامعه ونیاز آن باشد. سازگاری با محیط زیست، کاهش مصرف انرژی،