نگاهی به معضلات گرافیک تبلیغاتی و تبلیغات

نگاهی به معضلات گرافیک تبلیغاتی و تبلیغات

هنر گرافیک با برخورداری توامان از دو وجه بارز خود می‌تواند رسالتش را به انجام برساند: ۱ وجه هنری ۲ وجه رسانه ای یک پیام تبلیغاتی که محصول مکالمات، اندیشه‌ها و ملاحظات متعدد و پیچیده ای است، تنها بر دو بال «هنر» و «رسانه» می‌تواند جامعه هدف را متوجه خود سازد. علاوه بر دو وجه یاد شده، هنر گرافیک به طور کلی سه گونه مختلف دارد:
ادامه مطلب …