شاخصه‌های رفتاری در تبلیغات

شاخصه‌های رفتاری در تبلیغات

………………………………………………………………………

ما برای طراحی کمپین‌های تبلیغاتی‌مان تلاش بسیار زیادی می‌کنیم و به‌دنبال این هستیم که حداکثر تاثیر ممکن را بر جامعه مخاطب‌مان بگذاریم اما بررسی‌هایمان نشان می‌دهد که همیشه گروهی از مشتریان و مخاطبان ناراضی‌اند. اما نمی‌دانیم چرا؟

می‌خواهم برای پاسخ به این سوال به مساله​ای اشاره کنم که عموما کمتر به آن در طراحی تبلیغات توجه می‌شود. شاخصه‌های رفتاری مخاطبان هم بر اثربخشی تبلیغات بسیار موثر است. متاسفانه سازمان نمی‌تواند نسبت به ارزیابی و تحلیل شاخصه‌های رفتاری مخاطبان خود به‌صورت مستقیم اقدام کند. گرچه در حالت ایده‌آل می‌توان گروه‌های آماری را از میان مشتریان موجود یا مخاطبان احتمالی جدا و با یک آزمون شاخصه‌های رفتاری آنها را نیز دریافت و بر آن اساس مبادرت به برنامه‌ریزی کرد اما چون این کار در حالت عادی بسیار مشکل است، بهتر است در طراحی سازمان فروش و تبلیغات، از افرادی با شاخصه‌های رفتاری گوناگون بهره گرفته شود.

دراین زمینه نگرش افرادی با شاخصه‌های مختلف به کمپین‌های تبلیغاتی بسیار حائز اهمیت است. اینکه هر فرد با شاخصه‌های رفتاری معین، چگونه درباره افرادی با شاخصه‌های رفتاری معین فکر می‌کند، در این راستا نقش عمده‌ای ایفا می‌کند.

سازمانی را در نظر بگیرید که مخاطبانی گسترده با طیف رفتاری گسترده‌ای دارد. احتمالا سازمان ترجیح می‌دهد گروهی ولو کوچک از این مخاطبان را هم از دست ندهد. به یک مثال توجه کنید: کمپین‌های طراحی​شده توسط افرادی که علاقه‌مند به تعامل و صحبت کردن درباره ایده‌هایشان هستند، معمولا طولانی، مفصل و پر از رنگ و گفتارهای طولانی هستند بنابراین بسیار پرهزینه هم هستند. آنچه در عمل رخ می‌دهد، این است که این کمپین از نگاه افرادی با ویژگی‌های رفتاری مشابه با این فرد شاید جذاب باشد اما افرادی با شخصیت‌های دیگر، آن را درک نمی‌کنند. شاید اصلا آن را به گوش جان نشنوند یا نبینند.

در ارزیابی تیپ‌های رفتاری و شخصیتی دیگر، این کمپین ممکن است چنین به‌نظر برسد:

افراد نتیجه‌گرا: حوصله‌شان از تطویل و اطناب در این تبلیغات به سر می‌آید و آزرده می‌شوند.

منبع: kasbokarnews.ir