فراخوان مسابقه پوستر جشنواره فیلم «نمایش حیات وحش سبز» آلمان

جشنواره (GREEN SCREEN) یکی از بزرگترین جشنواره‌های بین‌المللی فیلم طبیعت در آلمان است.

این رویداد هنری برای اولین بار در دهمین دوره جشنواره فیلم طبیعت در سال ۲۰۱۶، مسابقه طراحی پوستر این جشنواره را برگزار می‌کند. این مسابقه از ایده‌های جدید و طرح‌هایی که ارتباط بین طبیعت و فیلم را بیان کند استقبال می‌کند.

جشنواره (GREEN SCREEN) یکی از بزرگترین جشنواره‌های بین‌المللی فیلم طبیعت در آلمان است.

این رویداد هنری برای اولین بار در دهمین دوره جشنواره فیلم طبیعت در سال ۲۰۱۶، مسابقه طراحی پوستر این جشنواره را برگزار می‌کند. این مسابقه از ایده‌های جدید و طرح‌هایی که ارتباط بین طبیعت و فیلم را بیان کند استقبال می‌کند.

جشنواره (GREEN SCREEN) یکی از بزرگترین جشنواره‌های بین‌المللی فیلم طبیعت در آلمان است.

این رویداد هنری برای اولین بار در دهمین دوره جشنواره فیلم طبیعت در سال ۲۰۱۶، مسابقه طراحی پوستر این جشنواره را برگزار می‌کند. این مسابقه از ایده‌های جدید و طرح‌هایی که ارتباط بین طبیعت و فیلم را بیان کند استقبال می‌کند.

جشنواره (GREEN SCREEN) یکی از بزرگترین جشنواره‌های بین‌المللی فیلم طبیعت در آلمان است.

جشنواره (GREEN SCREEN) یکی از بزرگترین جشنواره‌های بین‌المللی فیلم طبیعت در آلمان است.

این رویداد هنری برای اولین بار در دهمین دوره جشنواره فیلم طبیعت در سال ۲۰۱۶، مسابقه طراحی پوستر این جشنواره را برگزار می‌کند. این مسابقه از ایده‌های جدید و طرح‌هایی که ارتباط بین طبیعت و فیلم را بیان کند استقبال می‌کند.

این رویداد هنری برای اولین بار در دهمین دوره جشنواره فیلم طبیعت در سال ۲۰۱۶، مسابقه طراحی پوستر این جشنواره را برگزار می‌کند. این مسابقه از ایده‌های جدید و طرح‌هایی که ارتباط بین طبیعت و فیلم را بیان کند استقبال می‌کند.

شرکت در این رویداد هنری برای تمام دانش‌آموزان و کارآموزان طراحی رسانه، ارتباطات تصویری، طراحی اطلاعات و طراحان آزاد سازمان‌های مشابه آزاد است. تمامی‌سبک‌های ارائه مثل عکاسی، نقاشی، طراحی، تایپوگرافی و … امکان حضور در این رویداد هنری را دارند. ضمنا شرکت در این مسابقه رایگان است.

گفتنی است برنده این مسابقه ۱۲۰۰ یورو به عنوان جایزه دریافت خواهد کرد.

علاقمندان می‌توانند طرح‌های خود را حداکثر تا تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۱۶ (۲۵ اسفند سال جاری) به سایت جشنواره ارسال نمایند.