چند مورد ابزارهای تبلیغاتی

آگهى دیوارى و توزیعى

شرحى که متضمن مشخصات و مزایاى کالائى است تهیه مى‌شود و برحسب مورد و در صورت اقتضاء با تصویر و آرم مربوط به‌صورت آگهى کاغذى چاپ شده و بر دیوارها یا پانل‌‌هاى ویژه شهرى الصاق مى‌گردد و نیز مى‌توان تعدادى از آنها را در معابر و منازل پخش و

توزیع نمود نحوه انتخاب واژه‌ها و ترکیب عبارات و نوع کاغذ و چاپ و ابعاد کاغذ یا کارت مى‌تواند در نتیجه این اقدام تبلیغى مؤثر باشند کم‌ترین خطاى محتوائى یا شکلى ممکن است با بى‌اعتنائى عابرین و دورانداختن آگهى‌ها توسط دریافت‌کنندگان باشد.
پستى

آگهى‌ها و اطلاعیه‌ها به‌وسیله پست براى اشخاصى که قبلاً نشانى آنها یادداشت شده ارسال مى‌گردد. بدیهى است گیرنده آگهى پستى باید به ‌نحوى در صورت تحت‌ تأثیر قرار گرفتن بتواند مشترى بنگاه تجارى ذینفع بشود و این مستلزم این است که موضوع آگهى مورد نیاز او باشد و نیز مفاد آگهى از جهات مختلف او را قانع و راضى کند، ارسال آگهى با پست و با ذکر نام گیرنده عموماً براى دریافت‌کنندگان خوش‌آیند است.

بروشور و کاتالوگ

مشخصات و ویژگى‌هاى کالا در یک ورق کاغذ یا چند ورق به‌صورت جزوه چاپ مى‌شود و اکثراً همراه با عکس و توضیحات ضرورى قسمت‌ها و قطعات مختلف شیئى مورد نظر مى‌باشد و نشانى‌هاى مراکز فروش و شمار‌ه‌هاى تلفن آنها در آن مندرج است. مرغوبیت کاغذ و جاپ و عکس در کاتالوگ مهم است و باید چشمگیر باشد. زیاده‌روى در حجم جزوه و تعداد صفحات و توضیحات مفصل فنى خسته‌کننده است و باید از آن پرهیز شود اعمال تکنیک‌هاى هنرى مانند نقاشى و گرافیک و گنجاندن ماهرانه آنها در متن و حاشیه کاتالوگ مى‌تواند مؤثر باشد.

مطبوعاتى

درج آگهى در مطبوعات رایج و متداول است. روزنامه‌هاى کثیر‌الانتشار حاوى اثر و برد بیشترى است اما گاهى یکنواختى شکل و کادر یک آگهى با انبوه آگهى‌هاى دیگر روزنامه موجب مى‌شود که به چشم نیاید یا به‌سرعت از دیدگاه خواننده بگذرد بنابراین انتخاب صفحه و جاى چاپ آگهى و کادربندى آن در روزنامه واجد اهمیت است. روانى و در عین حال متانت و استحکام متن مورد توجه خواننده قرار مى‌گیرد. به‌کار بردن عناوینى از قبیل ”توجه کنید!“، ”ما به شما مژده مى‌دهیم“، ”یکبار انتخاب کنید همیشه مشترى ما خواهید بود“ و امثالهم جملاتى تکرارى و توهین‌آمیز است در تنظیم همه آگهى‌ها باید این نکته ملحوظ گردد که مخاطبین مورد امر و نهى قرار نگیرند و احساس کنند که فقط مطلبى را محترمانه به اطلاع آنها رسانیده‌اند.

همان‌طور که دفعات کم چاپ آگهى احیاناً موجب فراموشى خوانندگان و کم‌اعتنائیى آنها مى‌شود تکرار و مداومت در چاپ مرتب و هر روزه یک آگهى نیز باعث دلزدگى و خستگى و گاه عصبانیت مخاطبین را فراهم مى‌کند به‌طورى که نتیجه‌اى عکس و منفى را در بر خواهد داشت.

تزئین آگهى با کاریکاتورهاى مضحک و کودکانه در اکثر موارد ضایع‌کنندهٔ اثر مطلوب در اذهان عمومى است اما مزین نمودن آن با خطوط و علامات هنرى وزین به آن صلابت و وقار مى‌دهد در آگهى‌ها اکثر اقتضاء مى‌‌کند که جمله‌اى به‌صورت شعار اصلى و پیام ثابت منظور و ملحوظ گردد. در انتخاب این پیام کوتاه باید نهایت خوش سلیقگى و هنرمندى به‌کار رود چون در دریافت آن خط فاصل جذب و جلب توجه با دفع و رد آن اندازه یک تار مو بیشتر نیست. آنقدر شعارهاى لوس و سبکسرانه توسط تبلیغات‌چى‌هاى ناشى و غافل مورد استفاده قرار گرفته که حساسیت مردم را برانگیخته است به‌طورى که پذیرش و حسن اثر از خواندن پیام‌هاى اصلى آگهى‌ها با تأمل تحقق مى‌یابد.

درج آگهى در مجله همان خصوصیات روزنامه را دارد به اضافه آنکه معمولاً مجله نزد خوانندگان ماندگار است و اوقات بیشترى نیز صرف خواندن و ورق زدن آن مى‌شود لذا باید در تنظیم آگهى‌ها دقت بیشترى مبذول گردد به‌ویژه تصویر آگهى باید حتماً زیبا و واضح و از هر جهت مناسب باشد، همچنین انتخاب مجله براى درج آگهى باید متناسب با موضوع آگهى باشد بعضى از مجلات تخصصى براى انواعى از کالاها براى درج آگهى تجارى بیشتر مناسب است.

رادیوئى

براى جلب‌ توجه مردم و معرفى کالا رادیو نیز مى‌تواند وسیله خوبى باشد متن آگهى و کیفیت صداى پخش‌کننده و احیاناً نوع موزیک همراه آن و وقت پخش آگهى نکاتى است که براى اثربخشى پیام رادیوئى باید محاسبه و در نظر گرفته شود. شنونده از طریق گوش با پیام‌دهنده ارتباط برقرار مى‌کند چنانچه شعار و پیام کوتاه آگهى به اصطلاح پر مغز و تفکر برانگیز و لطیف باشد تا مدت‌ها با تکرار گهگاهى شنیدن از رادیو در خاطرها مى‌ماند.

تلویزیونى

تلویزیون یک وسیله بسیار معتبر و حساس و جالب تبلیغاتى است، زمان در تلویزیون محدود است آگهى‌ها بیش از چند ثانیه وقت در اختیار ندارند و واقعاً تنظیم و تدوین یک فیلم چندثانیه‌اى که محتواى تصویرى و گفتارى خوبى داشته باشد که بتواند حس اثر ببخشد کار مشکلى است و همکارى گروهى را طلب مى‌کند، تلویزیون به همان اندازه که پر بیننده است و با پخش یک فیلم کوتاه تبلیغاتى مى‌تواند مشترى و دوستدار فراوانى را براى کالاها و بنگاه‌هاى خدماتى گوناگون دست و پا کند، با همان کاربرد وسیع قادر خواهد بود که نتایج منفى را براى فیلم‌هاى تهى از عوامل کارساز به‌بار آورد در صفحه کوچک تلویزیون و در میدان رقابت آگهى‌ها آن فیلم تبلیغاتى برنده مطلق است و مى‌تواند توجه میلیون‌ها نفر را به خود جلب کند که از سایر فیلم‌هاى مشابه از محتوائى جالب، بدیع و تازه برخوردار باشد.

تبلیغات تجارى در تلویزیون در اشکال مختلف میسر است مثلاً یک بنگاه بزرگ صنعتى و تجارى مى‌تواند هزینه تهیه یک فیلم بلند داستانى یا سریال و یا فیلم مستند علمى و غیره را تقبل کرده و به‌ مؤسسه تلویزیون هدیه کند با این قید که در موقع پخش آن تذکر داده شود که هزینه تهیه این برنامه را فلان بنگاه که تولیدکننده به همان کالا و یا سرویس دهنده چنان خدمتى است پرداخته است. در صورتى‌که برنامه پخش‌شده بینندگان زیادى داشته باشد، مهیج و به یاد ماندنى باشد و عواطف آنها را تحت ‌تأثیر قرار دهد موجب این خواهد شد که نسبت به بنگاه یاد‌شده احساسى از قدردانى و ستایش و احترام به‌وجود آید.

سینمائى

در سینما و پیش از شروع فیلم اصلى فیلم‌هاى کوتاه تبلیغاتى از پرده سینما نماش داده مى‌شود و موقعیت سالن سینما و حضور دسته‌جمعى تماشاگران و آمادگى زیاد آنها براى تماشاى فیلم به‌نحوى است که معمولاً تماشاگران سینما در مقایسه با تلویزیون آنچه را که از پرده سینما، به نمایش درمى‌آید را با توجه و کنجکاوى زیادترى مى‌بینند و اثرات تماشاى فیلم از پرده سینما در اذهان ماندگارتر است و لذا پیدا است که نمایش فیلم تبلیغات تجارى از سینما اهمیت ویژه خود را دارد. اما بدیهى است که تعداد تماشاگران سینما از تلویزیون کمتر هستند نکات عمده‌اى که در تهیه یک فیلم تبلیغاتى تلویزیونى باید رعایت گردد در سینما هم مورد توجه قرار مى‌گیرد.

پوستر

معمولاً عنوان کلى و شعار محورى یک آگهى همراه با عکس در کاغذ مرغوب و در ابعاد مختلف متوسط و بزرگ تهیه مى‌شود و گاهى در متن و حاشیه پوسترها از خطوط و نقوش هنرى از جمله گرافیک استفاده مى‌گردد.

بدیهى است هرقدر عبارات متن و تصاویر و رنگ‌هاى پوستر ابتکارى و از جهات مختلف متناسب و زیبا باشد توجه‌‌برانگیزتر خواهد بود پوستر را مى‌توان هرکجا که محل عبور و مرور و تجمع است و موانع قانونى و اخلاقى براى نصب و چسبانیدن آن وجود نداشته باشد الصاق کرد و در معرض دید مردم قرار داد پوستر یک وسیله تبلیغى خوب و در دسترس و همگانى است.

منبع : http://www.aftabir.com